行业资讯

增添扭转中控屏 2019款比亚迪宋MAX设置装备摆设进级

增添扭转中控屏 2019款比亚迪宋MAX设置装备摆设进级

日前,我们从比亚迪官方处得悉 ,全新2019款比亚迪宋MAX比拟于现款车型,在外不雅内饰设计和设置装备摆设方面均有了些许的调剂,最年夜的转变莫过于内饰换装了可扭转式中控屏 。

全新2019款比亚迪宋MAX延续了现款车型的设计气概 ,同时增添了双色外后视镜 、17英寸锋型跃动双色活动轮圈和奢华虎魄金车漆。

内饰部门,2019款比亚迪宋MAX新增了米色内饰,并增添了10.1/12.8英寸两种尺寸的自顺应扭转悬浮中控屏 ,搭配DiLink系统,可按照利用场景主动扭转。别的主动挡车型进级了全新样式的电子换挡,手动挡车型的挡杆造型也有所优化 。新车在坐椅结构上延续了现款车型的“2+3+2或2+2+2”共2种座椅结构情势。

全新2019款比亚迪宋MAX的产物云办事在此前长途节制、胎压监测等功能根本上 ,新增E-Call和i-Call功能:E-Call可经由过程车内按键一键呼唤救济 ,i-Call为用户供给及时车况、维保信息等办事。同时车内还配备有监控摄像头 、可开启双层双模式电动天窗、前排座椅透风加热、第二/三排空调出风口 、后排自力主动空调、PM2.5空气质量智能优化系统等设置装备摆设 。

新车仍将搭载一台1.5T涡轮增压策动机,最年夜功率113kW(154Ps),峰值扭矩240Nm ,并匹配6速手动变速箱或6速双聚散变速箱。

众人金融网有限公司
【读音】:

rì qián ,wǒ men cóng bǐ yà dí guān fāng chù dé xī ,quán xīn 2019kuǎn bǐ yà dí sòng MAXbǐ nǐ yú xiàn kuǎn chē xíng ,zài wài bú yǎ nèi shì shè jì hé shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn jun1 yǒu le xiē xǔ de diào jì ,zuì nián yè de zhuǎn biàn mò guò yú nèi shì huàn zhuāng le kě niǔ zhuǎn shì zhōng kòng píng 。

quán xīn 2019kuǎn bǐ yà dí sòng MAXyán xù le xiàn kuǎn chē xíng de shè jì qì gài ,tóng shí zēng tiān le shuāng sè wài hòu shì jìng 、17yīng cùn fēng xíng yuè dòng shuāng sè huó dòng lún quān hé shē huá hǔ pò jīn chē qī 。

nèi shì bù mén ,2019kuǎn bǐ yà dí sòng MAXxīn zēng le mǐ sè nèi shì ,bìng zēng tiān le 10.1/12.8yīng cùn liǎng zhǒng chǐ cùn de zì shùn yīng niǔ zhuǎn xuán fú zhōng kòng píng ,dā pèi DiLinkxì tǒng ,kě àn zhào lì yòng chǎng jǐng zhǔ dòng niǔ zhuǎn 。bié de zhǔ dòng dǎng chē xíng jìn jí le quán xīn yàng shì de diàn zǐ huàn dǎng ,shǒu dòng dǎng chē xíng de dǎng gǎn zào xíng yě yǒu suǒ yōu huà 。xīn chē zài zuò yǐ jié gòu shàng yán xù le xiàn kuǎn chē xíng de “2+3+2huò 2+2+2”gòng 2zhǒng zuò yǐ jié gòu qíng shì 。

quán xīn 2019kuǎn bǐ yà dí sòng MAXde chǎn wù yún bàn shì zài cǐ qián zhǎng tú jiē zhì 、tāi yā jiān cè děng gōng néng gēn běn shàng ,xīn zēng E-Callhé i-Callgōng néng :E-Callkě jīng yóu guò chéng chē nèi àn jiàn yī jiàn hū huàn jiù jì ,i-Callwéi yòng hù gòng gěi jí shí chē kuàng 、wéi bǎo xìn xī děng bàn shì 。tóng shí chē nèi hái pèi bèi yǒu jiān kòng shè xiàng tóu 、kě kāi qǐ shuāng céng shuāng mó shì diàn dòng tiān chuāng 、qián pái zuò yǐ tòu fēng jiā rè 、dì èr /sān pái kōng diào chū fēng kǒu 、hòu pái zì lì zhǔ dòng kōng diào 、PM2.5kōng qì zhì liàng zhì néng yōu huà xì tǒng děng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。

xīn chē réng jiāng dā zǎi yī tái 1.5Twō lún zēng yā cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 113kW(154Ps),fēng zhí niǔ jǔ 240Nm,bìng pǐ pèi 6sù shǒu dòng biàn sù xiāng huò 6sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng 。

发表评论

search